ΟΠΑΠ: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 20%

May 31, 2018
532 Views

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ στο α’ τρίμηνο 2018 αυξήθηκαν κατά 5,1% σε 377,3 εκατομμύρια ευρώ έναντι 358,9 εκατ. το α’ τρίμηνο 2017.

Η αύξηση των εσόδων αποδίδεται στις ισχυρές επιδόσεις των παιχνιδιών στοιχηματισμού και στη συνεισφορά των VLTs παρά την έλλειψη ευνοϊκών jackpot στο ΤΖΟΚΕΡ.

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια στο α’ τρίμηνο 2018 αυξήθηκε κατά 4,9% σε €147,9εκ έναντι €141,0 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2017, κατά αντιστοιχία με το ρυθμό αύξησης των εσόδων.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 11.1% και διαμορφώθηκαν σε €87,2 εκατ. το α’ τρίμηνο 2018, έναντι €78,5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2017. Η ανωτέρω αύξηση ήταν απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των κατηγοριών εξόδων, παρά τις αυξημένες δαπάνες για την υλοποίηση του έργου του τεχνολογικού μετασχηματισμού και της παράλληλης εγκατάστασης νέων VLTs, SSBTs και την ανάπτυξη της νέας online πλατφόρμας.

Τα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου 2018 ανήλθαν σε €39,9 εκατ., αυξημένα κατά 20,0% έναντι των καθαρών κερδών α’ τριμήνου 2017 ύψους €33,2εκατ., κυρίως λόγω αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας και χαμηλότερης φορολογίας σε σχέση με πέρυσι.

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του OΠΑΠ, κου Damian Cope για τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2018:

« Στο πρώτο τρίμηνο καταγράφηκε αύξηση τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και κερδοφορίας, καθώς η εταιρεία ξεκίνησε να κεφαλαιοποιεί τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017. Τα παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού και τα παιγνιομηχανήματα (VLTs) σημείωσαν θετικές επιδόσεις, ενώ το νέο πλαίσιο συνεργασίας με τους πράκτορές μας συνέβαλε στην επίτευξη απτών θετικών αποτελεσμάτων.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στη βελτιστοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου μας, με μερικές εκατοντάδες νέα πρακτορεία OΠΑΠ να ανοίγουν κατά τη διάρκεια του 2018. Το πρόγραμμα μας για τον μετασχηματισμό του ρόλου της τεχνολογίας εισέρχεται στην τελική του φάση, καθώς σκοπεύουμε να έχουμε ολοκληρώσει τη μετάβαση όλων των κύριων τεχνολογικών πλατφορμών στα πρακτορεία μας και την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας για το διαδίκτυο, έως το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2018.

Η εγκατάσταση νέων προϊόντων, ιδιαίτερα των VLTs και των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs), συνεχίζεται, συνεισφέροντας στη δημιουργία ενός πιο ισορροπημένου προϊοντικού χαρτοφυλακίου. Ωστόσο, στο εξωτερικό περιβάλλον, το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών μας συνεχίζει να επηρεάζεται από τις μακροοικονομικές προκλήσεις.

Οι επόμενοι μήνες θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί, καθώς – μεταξύ άλλων – ξεκινά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της Ρωσίας τον ερχόμενο μήνα. Στον OΠΑΠ παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας, με γνώμονα την πραγματοποίηση του Οράματος 2020.»

Αριθμολαχεία

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά 15,4% στα € 188,7εκ. το α’ τρίμηνο του 2018, έναντι €223,1 εκατ. το α’ τρίμηνο 2017, κυρίως λόγω των μη ευνοϊκών jackpots του ΤΖΟΚΕΡ, και σε μικρότερο βαθμό στην ήπια πτώση του ΚΙΝΟ.

Σημειώνεται ότι στο α’ τρίμηνο του 2017, το jackpot των €16 εκατ. έφερε σωρευτικά €38 εκατ. καθαρά έσοδα προ εισφορών, ενώ το υψηλότερο jackpot που σημειώθηκε στο α’ τρίμηνο του 2018 ανήλθε σε €5,6 εκατ. συνεισφέροντας μόλις €11 εκατ. καθαρά έσοδα προ εισφορών.

Αθλητικός στοιχηματισμός

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν σε €107,4 εκατ. το α’ τρίμηνο 2018 έναντι €95,4 εκατ. το α’ τρίμηνο 2017 αυξημένα κατά 12,6% σε σύγκριση με πέρυσι.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στη σημαντική επίδοση των virtual games και την αυξανόμενη συνεισφορά των SSBTs, που αντισταθμίστηκαν μερικώς από την κάμψη του Πάμε Στοίχημαστα πρακτορεία.

Σκρατς & Λαχεία

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν στο α’ τρίμηνο του 2018 σε €37,8 εκατ. έναντι €38,5 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας οριακή πτώση.

VLTs

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών του α’ τριμήνου 2018 από τα VLTs διαμορφώθηκαν σε €43,4 εκατ. έναντι €1,9 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2017.

Ο αριθμός των εγκατεστημένων VLTs ανήλθε σε 11.519 στο τέλος του α’ τριμήνου, ενώ παραμένει ο στόχος για περίπου 20.000 VLTs σε λειτουργία στο τέλος του 2018.