Ιππόδρομος: Στον δρόμο 3.000 οικογένειες!

April 17, 2018
653 Views

Βαριές καταγγελίες από την  Ιπποδρομίες ΑΕ του ΟΠΑΠ για τον προτεινόμενο Κώδικα Ιπποδρομιών

«Συναγερμός» έχει σημάνει στον ελληνικό ιππόδρομο καθώς ο νέος Κώδικας Ιπποδρομιώνπου προωθεί η Φίλιππος Ένωση Ελλάδος (ΦΕΕ) απειλεί να «τινάξει στον αέρα» το άθλημα, θέτοντας σε κίνδυνο 3.000 οικογένειες που ζουν από αυτό.

Ο νέος Κώδικας Ιπποδρομιών επιχειρείται να «περάσει» χωρίς την σύμφωνη γνώμη της ιπποδρομιακής κοινότητας και με προσχηματικό διάλογο, προκειμένου να ισχύσουν διατάξεις που ισχυροποιούν την ΦΕΕ και καθιστούν στελέχη της ελεγκτές και ελεγχόμενους ταυτόχρονα.

Η Ιπποδρομίες ΑΕ, θυγατρική του ΟΠΑΠ, γνωστοποίησε την απόλυτη διαφωνία της με το σχέδιο της νέας διοίκησης της ΦΕΕ.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΔΣ της Ιπποδρομίες ΑΕ, Ντάμιαν Κόουπ, απέστειλε επιστολή στον υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη, κοινοποιούμενη στον διευθύνοντα σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ Ριχάρδο Λαμπίρη και τη ΦΕΕ, καταγγέλλοντας «κάθε προσπάθεια που ακυρώνει στην πράξη την ίδια τη διοργάνωση των Ελληνικών Ιπποδρομιών, φαλκιδεύει το μέλλον τους και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία της ιδιωτικοποίησης του Ιπποδρόμου, επί ζημία της Ιπποδρομίες ΑΕ, αλλά και των μελών της πολυπληθούς ιπποδρομιακής κοινότητας».

Η επιστολή αναφέρει ακόμη: «Σας καλούμε για την άσκηση των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων σας της εποπτείας της Φιλίππου Ενώσεως και της έκδοσης, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του άρθρου 85 του ν. 4172/2013, κώδικα ιπποδρομιών:

  • Που θα είναι σύμφωνος με το γράμμα και το πνεύμα του (εξουσιοδοτικού) νόμου (ν. 4172/2013) και του εν γένει ισχύοντος θεσμικού πλαισίου,
  • Που θα υλοποιεί και θα εμφορείται από τις ανωτέρω αρχές, οι οποίες πρέπει να διέπουν τη δράση της ΦΕΕ ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου,
  • Που θα σέβεται και θα διασφαλίζει τα νόμιμα δικαιώματα όλων των μελών της ιπποδρομιακής κοινότητας,
  • Που δεν θα ανατρέπει, αλλά αντίθετα θα σέβεται και θα διασφαλίζει τόσο τα θεμελιώδη δεδομένα επί των οποίων βασίστηκε η σημαντική επένδυση του Φορέα Ιπποδρομιών στην ιπποδρομιακή δραστηριότητα, όσο και την από 42/4/2015 Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4338/2015,
  • Που δεν θα δυσχεραίνει την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας για την αναβίωση των Ελληνικών Ιπποδρομιών,
  • Που θα είναι απολύτως εναρμονισμένος με τη διεθνή ιπποδρομιακή πρακτική και τους αντίστοιχους Κώδικες των προηγμένων ιπποδρομιακά χωρών».

Κλείνοντας, ο κ. Κόουπ ανέφερε στον υφυπουργό Αθλητισμού: «Σας γνωρίζουμε, τέλος, με λύπη μας ότι, αν οι πρακτικές αυτές της ΦΕΕ συνεχιστούν, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη απαξίωση και, νομοτελειακά, το τέλος των Ελληνικών Ιπποδρομιών».