Τι μπορείς να διαπραγματευτείς σε μια συνέντευξη εκτός από το μισθό σου;

March 13, 2017
557 Views

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης συνηθίζεται η ερώτηση: «Έχετε κάτι να ρωτήσετε;». Ειδικότερα εάν είσαστε στο τελικό στάδιο, η ερώτηση αυτή σκοπό έχει να λυθούν και να διευκρινιστούν οι συνθήκες της συνεργασίας.

Της Τόνιας Τσιρογιάννη*

Η 1η ερώτηση που οι περισσότεροι κάνουν και τείνουν να διαπραγματεύονται είναι σχετικά με το μισθό. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα που μπορείτε να διαπραγματευτείτε και τα οποία είναι εξίσου σημαντικά, και πιθανώς πιο διαπραγματεύσιμα εκ μέρους του οργανισμού.

1. Περισσότερη άδεια: οι μέρες αδείας κοστίζουν λιγότερο σε σχέση με κάποια αύξηση μισθού ή άλλα προνόμια.

2. Ευέλικτο ωράριο: Εργάζεστε καλύτερα το πρωί; Μένετε μακριά και χάνετε ώρα στην κίνηση; Τότε η ευελιξία στο ωράριο ίσως αποτελεί ουσιώδη παράγοντα να διαπραγματευτείτε.

3. Τίτλος: Ο τίτλος προσδιορίζει τι εκπροσωπείτε για την εταιρεία και όχι μόνο. Εάν αυτός δεν αποδίδει ακριβώς την εργασία που κάνετε, ζητήστε την αλλαγή του, καθώς αυτός επηρρεάζει επιπλέον και την επόμενη προαγωγή, εντός και εκτός της συγκεκριμένης εταιρείας.

4. Έξοδα κινήσεως: Η κτήση ενός οχήματος, η βενζίνη, η κάρτα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αποτελούν ένα κόστος που μπορείτε να συζητήσετε με τον εργοδότη. Κάποιες εταιρείες τα παρέχουν αυτά στο βασικό πακέτο των παροχών τους. Γιαυτό είναι σημαντικό να ρωτάτε την περιγραφή όλων των πιθανών παροχών και όχι μόνο το μηνιαίο μισθό.

5. Οικονομική στήριξη εκπαίδευσης: Αρκετοί εργοδότες είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν και να πληρώσουν μέρος ή όλα τα δίδακτρα για την εκπαίδευση. Εκπαίδευση που θα σχετίζεται με το αντικείμενο της εργασίας και άρα θα έχει προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση. Δεν αναφέρομαι απαραίτητα σε ένα μεταπτυχιακό, μπορεί να είναι σεμινάρια που τρέχουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς διαφορετικών φορέων. Ακόμα και οι συνδρομές στο σχετικό κλάδο, για να έχετε πρόσβαση σε βιβλιογραφία και εκδηλώσεις. Η πιο κατάλληλη στιγμή για αυτό το θέμα είναι όταν γίνεται η περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των απαιτήσεων της συγκεκριμένης θέσης εργασίας.

6. Γραφείο: Η θέση του γραφείου μπορεί να τεθεί στη συζήτηση, ανάλογα με τους στόχους της κάθε θέσης. Επομένως εάν π.χ. η ανάπτυξη σχέσεων με τους υπόλοιπους συναδέλφους είναι σημαντική, διαπραγματευτείτε την ανάλογα για να μη βρεθείτε σε κάποιο απονομονωμένο γραφείο.

Πάνω από όλα, είναι σημαντικό να ξέρετε τις προτεραιότητες σας και τι σας ικανοποιεί.

*Tonia Tsirogianni – MBA TQM
Director at Stellar Light PC
Stellar Light PC, Career & Professional Development
www.stellarlight.gr
Email: info@stellarlight.gr
Tel: +30 211-4094901