Ρομποτικές επεμβάσεις στο Metropolitan

March 1, 2017
610 Views

Το 2016 έκλεισε έχοντας καταγράψει μοναδικά στο κόσμο, πρωτοποριακά δεδομένα τόσο στον αριθμό των ρομποτικών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν όσο και στα ποσοστά επιτυχιών και στο βαθμό δυσκολίας των περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν.

Πρώτον, όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των ρομποτικών επεμβάσεων, ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης πραγματοποίησε μόνος του, έχοντας πάντοτε ως βοηθό του τον Δρ. Βασίλη Μώρο, 756 ρομποτικές επεμβάσεις στο νοσοκομείο Metropolitan. Και μόνο αυτός ο μεγάλος αριθμός επεμβάσεων αποτελεί, με βάση τα δεδομένα της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού συστήματος da Vinci, ένα παγκόσμιο ρεκόρ για έναν ρομποτικό χειρουργό που έχει στη διάθεσή του ένα μόνο ρομποτικό σύστημα. Άλλοι ρομποτικοί χειρουργοί με ανάλογο αριθμών περιστατικών έχουν στην διάθεσή τους τουλάχιστον 3 ρομποτικά συστήματα για να εκμηδενίζουν τον χαμένο χρόνο που μεσολαβεί μετά το τέλος της μίας ρομποτικής επέμβασης και την έναρξη της επομένης. Έτσι όταν υπάρχει και δεύτερο ρομποτικό σύστημα διαθέσιμο ο χειρουργός με το τελείωμα της μίας επέμβασης πηγαίνει στην διπλανή αίθουσα όπου ο επόμενος ασθενής είναι ήδη σε νάρκωση και το ρομποτικό σύστημα έτοιμο και προσαρμοσμένο ήδη πάνω στον ασθενή. Εάν συνυπολογιστούν και οι 80 περίπου ρομποτικές επεμβάσεις που πραγματοποίησε ο κος Πουλάκης το 2016 στη Κύπρο, ο συνολικός αριθμός ξεπερνά τις 820. Σαν μέτρο σύγκρισης αξίζει να υπογραμμισθεί ότι όλοι οι άλλοι ρομποτικοί χειρουργοί του Νοσοκομείου Metropolitan (τρεις Ουρολόγοι και δύο Γενικοί Χειρουργοί) πραγματοποίησαν όλοι μαζί 50 περίπου ρομποτικές επεμβάσεις. Επίσης ο Ουρολόγος με την μεγαλύτερη στον κόσμο ρομποτική εμπειρία (Δρ. Vip Patel, Μαϊάμι, ΗΠΑ) πραγματοποίησε 100 περίπου περισσότερες επεμβάσεις το 2016 έχοντας όμως στην διάθεσή του τέσσερα ρομποτικά συστήματα da Vinci.

Από τα παραπάνω συνάγονται τα συμπεράσματα ότι ο κος Πουλάκης ανήκει σε έναν από τους πιο έμπειρους Ρομποτικούς Χειρουργούς-Ουρολόγους παγκοσμίως και ότι η αγορά ενός δεύτερου ρομποτικού συστήματος είναι για το νοσοκομείο Metropolitan απόλυτη ανάγκη και ήδη η διοίκηση του Νοσοκομείου βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτησή του.

Δεύτερον, όσον αφορά τα ποιοτικά δεδομένα των ρομποτικών επεμβάσεων που εκτελέσθηκαν από τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη, τα δύο τρίτα αφορούσαν ρομποτικές επεμβάσεις στον προστάτη σε ασθενείς κυρίως με εντοπισμένο καρκίνο στον προστάτη και το υπόλοιπο ένα τρίτο αφορούσε σχεδόν εξίσου περιπτώσεις ριζικής κυστεκτομής σε άνδρες ή γυναίκες με διηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης με συνοδό ενδοσωματική-ρομποτική δημιουργία κυρίως ορθότοπης εγκρατούς νεοκύστης καθώς και περιπτώσεις ριζικής ή μερικής νεφρεκτομής σε ασθενείς με όγκο στο νεφρό.

Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι ο βαθμός δυσκολίας και πολυπλοκότητας των περιστατικών ήταν αρκετά υψηλός αφού δεν έγινε καμία προεπιλογή ή αποκλεισμός ασθενών και όλοι όσοι είχαν ένδειξη και ανάγκη για ρομποτική επέμβαση υποβλήθηκαν σε αυτήν. Έτσι αντιμετωπίσθηκαν εκτός από τις λεγόμενες «απλές και εύκολες» περιπτώσεις και ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο στον προστάτη ή στο νεφρό ή και στην ουροδόχο κύστη ή ασθενείς με επιβαρυμένο γενικό (καρδιολογικό, πνευμονολογικό) ιατρικό ιστορικό ή ασθενείς με πολλαπλές προηγούμενες επεμβάσεις στην περιοχή του ενδιαφερομένου οργάνου ή ασθενείς με ταυτόχρονα δύο όγκους σε ξεχωριστά όργανα που έπρεπε να χειρουργηθούν ταυτόχρονα σε ένα χρόνο με μία νάρκωση και ένα χειρουργείο ή ασθενείς με εξαιρετικά σπάνιες περίπλοκες παθήσεις ή ακόμα και ηλικιωμένοι ασθενείς με παθήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπισθούν χειρουργικά.

Τέλος, τα ποσοστά επιπλοκών και μετεγχειρητικών προβλημάτων είναι πολύ χαμηλά αν τα συγκρίνουμε με τον βαθμό δυσκολίας των περιστατικών καθώς με τα ποσοστά επιπλοκών που δημοσιεύουν άλλα ρομποτικά κέντρα με ανάλογη εμπειρία.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης «Το ρομποτικό σύστημα da Vinci είναι απλά ένα εργαλείο για τον έμπειρο Χειρουργό για να κάνει με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα και με λιγότερες επιπλοκές το χειρουργείο του. Η εμπειρία του χειριστή κάνει τη διαφορά. Ο ασθενής οφείλει να ρωτά τον Χειρουργό του πόσες ρομποτικές επεμβάσεις εκτελεί ετησίως έτσι ώστε να ξεχωρίσει εκείνους τους ρομποτικούς χειρουργούς που θα του εξασφαλίσουν με μεγαλύτερη πιθανότητα τα επιβεβλημένα αποτελέσματα που θα αναμένει μετά το ρομποτικό χειρουργείο του.»