Βαθμολογίες Euro 2021

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

B΄ΟΜΙΛΟΣ

Γ΄ΟΜΙΛΟΣ

Δ ΄ΟΜΙΛΟΣ

Ε΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤ΄ ΟΜΙΛΟΣ

FcTables.com