ΟΠΑΠ: Κέρδη €170,2 εκατ. το 2016

March 30, 2017
494 Views

Κέρδη της τάξης των 170,2 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2016 ο ΟΠΑΠ, ενώ τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,397 δις. ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΟΠΑΠ εμφάνισε ισχυρή ταμειακή θέση (273,5 εκατ. ευρώ) την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ θα προχωρήσει στη διανομή συνολικού μερίσματος 0,72 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Damian Cope, αναφέρει:

«Παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές προκλήσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στη συρρίκνωση του ΑΕΠ στο τέταρτο τρίμηνο, οι επιδόσεις του ΟΠΑΠ το 2016 ήταν σύμφωνες με τις προσδοκίες μας. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) για το έτος παρέμειναν στα ίδια επίπεδα και παρόλο που επιβαρυνθήκαμε σημαντικά από τον αυξημένο συντελεστή συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου σε αυτά, οι οικονομικές μας επιδόσεις παρέμειναν ανθεκτικές.

Το 2016 έθεσα το μακροπρόθεσμο όραμα της εταιρείας και τις κύριες στρατηγικές προτεραιότητες και είμαι ευχαριστημένος με την πρόοδο που έχει επιτύχει η ομάδα του ΟΠΑΠ σε πολλές από τις βασικές πρωτοβουλίες μας.

Το 2017 θα είναι ένα έτος σημαντικών αλλαγών για τον ΟΠΑΠ και ήδη έχουμε κάνει καλή αρχή. Το έτος ξεκίνησε με την ομαλή ανάπτυξη των πρώτων παιγνιομηχανημάτων (VLTs) στους νέους αποκλειστικούς χώρους Gaming Halls. Επίσης συνάψαμε συμφωνίες με νέους συνεργάτες στον τομέα της τεχνολογίας και η αναβάθμιση του ρόλου της τεχνολογίας στον οργανισμό μας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πριν από λίγο καιρό προχωρήσαμε με μία επιτυχημένη έκδοση ομολόγου και οριστικοποιήσαμε το νέο πλαίσιο συνεργασίας με το δίκτυο των πρακτόρων μας.

Παρόλο που έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε, είμαι πεπεισμένος, ότι η επιτυχημένη υλοποίηση των σχεδίων μας για το 2017 θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του Οράματος μας για το 2020».

Αναλυτικά, τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου έχουν ως εξής:

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια

Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια μειώθηκαν κατά 8,4% στα €573,0 εκ. έναντι €625,3 εκ. το 2015 λόγω της αύξησης κατά 5 μονάδες βάσης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών. Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 0,8% στα €630,6εκ. Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια στο 4ο τρίμηνο 2016 ανήλθαν στα €162,1 εκ. μειωμένα κατά 9,4% έναντι της περσινής χρονιάς, ενώ προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί του GGR, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια διαμορφώθηκαν σε €178,3 εκ. μειωμένα κατά μόλις 0,4% σε ετήσια βάση.

EBITDA

​Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2016 σε €307,5 εκ. έναντι €377,1 εκ. πέρυσι, μειωμένα κατά 18,4%. Προσαρμοσμένα για αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων διαμορφώθηκαν σε €365,1εκ. σημειώνοντας μικρότερη μείωση ύψους 3,2%. Τα EBITDA ανήλθαν στο 4ο τρίμηνο 2016 σε €83,7 εκ. έναντι €103,6 εκ. το 4ο τρίμηνο του 2015, ενώ το προσαρμοσμένο μέγεθος ανήλθε σε €99,9εκ. μειωμένα κατά μόλις 3,6% σε ετήσια βάση.

Καθαρά κέρδη

Τα καθαρά κέρδη το 2016 ανήλθαν σε €170,2 εκ., μειωμένα κατά 19,2% έναντι €210,7 εκ. το 2015. Τα καθαρά κέρδη στο 4ο τρίμηνο 2016 διαμορφώθηκαν σε €55,1 εκ. αυξημένα κατά 6,7%. Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη το δ’ τρίμηνο του 2015 είχαν επιβαρυνθεί από την απομείωση της αξίας της άδειας των Ελληνικών Λαχείων, ενώ το δ’ τρίμηνο 2016 επηρεάστηκε θετικά από την μικρότερη φορολογική επιβάρυνση.

Αθλητικός στοιχηματισμός

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν στα €397,2 εκ. στο 2016 έναντι €412,0 εκ. στο 2015 μειωμένα κατά 3,6% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού στο 4ο τρίμηνο 2016 ανήλθαν στα €107,9 εκ. αυξημένα κατά 3,2% σε ετήσια βάση, αντιστρέφοντας την αρνητική τάση των προηγούμενων τριμήνων, λόγω και της αποτελεσματικής διαχείρισης των αποδόσεων.

Αριθμολαχεία

​Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία ενισχύθηκαν κατά 1,4% στα €841,3 εκ. το 2016 έναντι €829,8 εκ. το 2015. Στο 4 ο τρίμηνο 2016 διαμορφώθηκαν σε €242,3 εκ., μειωμένα κατά μόλις 3,1% κυρίως λόγω της απουσίας ευνοϊκών επαναλαμβανόμενων jackpots του ΤΖΟΚΕΡ και μη ευνοϊκής σύγκρισης με το ΚΙΝΟ Bonus σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Σκρατς και Λαχεία

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε €159,1 εκ. το 2016 έναντι €157,9 εκ. το 2015. Στο 4ο τρίμηνο 2016 αυξήθηκαν για 2ο συνεχές τρίμηνο κατά 4,6% σε €49,4 εκ., με τόσο τα λαχεία όσο και το Σκρατς να σημειώνουν σημαντική αύξηση.

Έξοδα μισθοδοσίας

Τα έξοδα μισθοδοσίας το 2016 αυξήθηκαν κατά 21,9%, και διαμορφώθηκαν σε €56,2εκ. έναντι €46,1εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, λόγω της αύξησης του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας για τη υλοποίηση και υποστήριξη των νέων έργων. Τα έξοδα μισθοδοσίας το 4ο τρίμηνο 2016 αυξήθηκαν κατά 2,4% σε ετήσια βάση, παραμένοντας όμως στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Έξοδα προβολής και διαφήμισης

Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης μειώθηκαν κατά 7,3% στα €70,6εκ. έναντι €76,2 εκ. το 2015, απόρροια της για μια ακόμα χρονιά αυξημένης αποτελεσματικότητας στην συγκεκριμένη κατηγορία εξόδων. Στο 4ο τρίμηνο 2016 τα έξοδα προβολής και διαφήμισης αυξήθηκαν κατά 3,9% στα €25,4 εκ.

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα στο 2016 μειώθηκαν κατά 2,9% και 5,5% στη χρήση και το 4ο τρίμηνο αντίστοιχα, λόγω κυρίως της υλοποίησης των νέων έργων.

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο 2016 μειώθηκαν κατά 52,5% στα €94,3 εκ. έναντι €198,4 εκ. το 2015, κυρίως λόγω μειωμένης λειτουργικής κερδοφορίας.

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες στο 2016 διαμορφώθηκαν σε εκροές ύψους €52,3 εκ. και αντανακλούν κυρίως την αγορά νέου κτηρίου κεντρικών γραφείων καθώς και κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες στο 2016 ανήλθαν σε €70,2 εκ., απόρροια των υψηλότερων ληφθέντων δανείων που αντισταθμίστηκε από την πληρωμή υψηλότερων μερισμάτων.

Τακτική Γενική Συνέλευση & Διανομή Μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε στις 28.03.2017 να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27.04.2017, τη διανομή για τη χρήση 2016 συνολικού μερίσματος 0,72 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους €0,12, το υπόλοιπο μερίσματος που θα προταθεί ανέρχεται στα €0,60. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα λάβει χώρα την Τρίτη 02.05.2017, ενώ η έναρξη πληρωμής την Τρίτη 09.05.2017. Η Διοίκηση της Εταιρίας ενθαρρύνει τον διάλογο με τους επενδυτές και προσκαλεί τους μετόχους να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

Νέες στρατηγικές τεχνολογικές συνεργασίες

Στις 01.02.2017, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την αναθεώρηση της στρατηγικής της στον τομέα της τεχνολογίας και επέλεξε τους κύριους συνεργάτες, με τους οποίους θα προχωρήσει στο πλαίσιο της υλοποίησης του Οράματος 2020. Οι νέες συνεργασίες είναι συνεπείς με τις στρατηγικές προτεραιότητες του ΟΠΑΠ για την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών παγκόσμιας κλάσης και την αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων ψηφιακών και τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Ο ΟΠΑΠ επέλεξε τη Novomatic Lottery Systems (NLS), μέλος του ομίλου Novomatic, ως το νέο τεχνολογικό του συνεργάτη στον τομέα των αριθμολαχειών, με τη συνεργασία να καλύπτει το ΚΙΝΟ, το ΤΖΟΚΕΡ, το ΛΟΤΤΟ και το ΠΡΟΤΟ. Η μετάβαση του ΟΠΑΠ στην πλατφόρμα της NLS θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2018, με τη διαδικασία αυτή να περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων τερματικών μηχανών στα πρακτορεία ΟΠΑΠ. Επίσης, η NLS θα παράσχει στον ΟΠΑΠ το σύστημα Player Account Management (PAM), το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, αρχικά για τα ψηφιακά κανάλια.

Επίσης, ο ΟΠΑΠ ήρθε σε συμφωνία με την Playtech BGT Sports για την παροχή αδειών λογισμικού και υπηρεσιών για τις συσκευές αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs), καθώς και την επακόλουθη εισαγωγή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας αθλητικού στοιχηματισμού για το δίκτυο πρακτορείων του ΟΠΑΠ. Η εισαγωγή των SSBTs θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2017 και το 2018 θα ακολουθήσει η πλατφόρμα αθλητικού στοιχηματισμού (over the counter) στα πρακτορεία.

Σημαντική θα είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας αθλητικού στοιχήματος του ΟΠΑΠ. Με δεδομένη τη μεταβαλλόμενη και ανταγωνιστική φύση αυτής της αγοράς, ο ΟΠΑΠ επέλεξε την Betgenius ως κύριο προμηθευτή μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας αθλητικού στοιχηματισμού (integrated digital sportsbook service). Βάσει της συμφωνίας, ο ΟΠΑΠ θα λάβει επίσης για τα επόμενα δύο χρόνια, πλήρως αυτοματοποιημένες αποδόσεις για περίπου 130.000 αθλητικά γεγονότα ετησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των μεγάλων αγώνων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις.

Έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου

Η ΟΠΑΠ Α.Ε με την από 28.02.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το ν.3156/2003 και τον Κ.Ν.2190/1920, ποσού εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000) κατ’ ελάχιστον και έως διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€200.000.000), τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς η οποία έλαβε χώρα από 15 έως 17 Μαρτίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στις 17.03.2017 η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι διέθεσε συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκ. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 421 εκατ. Το τελικό επιτόκιο των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,50% και η τιμή διάθεσης σε € 1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

VLTs – Εξελίξεις

Ως αποτέλεσμα της εισαγωγής νέου Κανονισμού Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων (VLTs) από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ο ΟΠΑΠ αποφάσισε την επανεκκίνηση του σχεδιασμού για την λειτουργία των VLTs στην Ελλάδα. Ακολούθως στις 11.01.2017, ξεκίνησε η φάση υλοποίησης της επένδυσης των VLTs με την λειτουργία των 4 πρώτων πιλοτικών καταστημάτων Play, ενώ στις 29.03.2017, ήταν σε λειτουργία 1.274 VLTs σε 50 καταστήματα Play και 10 πρακτορεία ΟΠΑΠ.

Νέα σύμβαση με τους πράκτορες και νέα πολιτική προμηθειών

Έως τις 24.03.2017, τελευταία ημέρα της λήξης της σχετικής προθεσμίας, η σημαντική πλειοψηφία, περίπου 90%, των πρακτόρων είχαν συμφωνήσει στο νέο πλαίσιο συνεργασίας υπογράφοντας τη νέα σύμβαση πρακτόρων. Η νέα σύμβαση περιλαμβάνει εμπορικές και λειτουργικές αλλαγές καθώς και νέα πολιτική προμηθειών, με βάση υπολογισμού τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια. Η νέα σύμβαση και πολιτική προμηθειών ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών, προβλέπει το ίδιο ύψος προμήθειας για όλα τα παραδοσιακά παιχνίδια, δίνει μεγαλύτερη λειτουργική ευελιξία στην εταιρεία ώστε να καταστεί ανταγωνιστικότερη στα παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού.